Growduino 

je zařízení vytvořené pro kompletní a vzdálené monitorování a automatické řízení uzavřených pěstebních prostor, jako jsou indoor pěstírny či skleníky...


Více info

Čidla

 Čidlo osvětlení


Měření množství světla. Těchto čidel může být až 3ks a lze pomocí nich efektivně řídit například umělé dosvěcování ve skleníku a tím dosáhnout sklizně i mimo hlavní sezónu. Také slouží ke kontrole zdali funguje správně osvětlení, interní čidlo pak umí detekovat výpadek proudu...

Více info

 Čidlo teploty vzduchu a relativní vlhkosti


Měření teploty a relativní vlhkosti vzduchu. Pomocí tohoto čidla se řídí nejen odvětrávání pěstebního prostoru, ale i přitápění nebo odvlhčování. Jedná se o nejdůležitější čidlo v systému, proto je již přibaleno ke každé základní jednotce...

Více info

 Čidlo teploty vody


Měření teploty vody nebo zálivky. Čidlo je vodotěsné a slouží především pro zaznamenání teploty zálivky. Velkou výhodu má při aquaponickém pěstování, lze s ním řídit dopouštění chladné vody z rozvodů a tím snížit teplotu pro ryby především v horkých letních měsících...

Více info

 Čidlo hladiny vody


Měření vzdálenost hladiny vody nebo zálivky od čidla pomocí ultrazvuku. Velmi důležitý pomocník pro každého pěstitele, dokáže ohlídat hladinu v zásobníku a pomocí čerpadla či elektromagnetického ventilu dopustit z rozvodů nebo záložního zásobníku. Také pro aquaponii je dopouštění vody a hlídání hladiny nepostradatelné...

Více info

 Čidlo teploty vzduchu


Měření teploty vzduchu. V systému Growduino se používá jako termostat pro osvětlení. Jako bezpečnostní pojistka vypne osvětlení aby v přehřátém prostoru nebyl zbytečně další tepelný zdroj. I proto je již přibaleno ke každé základní jednotce...

Více info

 Čidlo EC


Je určeno pro měření EC - elektrické vodivosti zálivky nebo vody v aquaponickém systému. Tato hodnota ukazuje množství rozpuštěných živin, tedy koncentraci hnojiv...

Více info

Čidlo PH


Měření pH roztoku. Pomocí sondy s převodníkem lze měřit pH zálivky v zásobníku. Sledování pH je nezbytné pro správnou a vyváženou absorpci živin, mnoho pěstitelů již ví, jak důležitá tato hodnota je. Při dodřžení vhodného pH předejdete mnoha problémům při pěstování...

Více info


Čidlo CO2


Měření obsahu CO2 ve vzduchu. Na základě naměřených hodnot a nastavení lze efektivně udržovat takovou hladinu CO2, jaká je pro vaše rostliny nejvhodnější pro urychlení růstu a maximalizaci výnosu...

Více info